Hvad er funktionsudbud?

- ganske kort fortalt

Er funktionsudbud en god ide?

Hvilke fordele er der ved funktionsudbud fremfor aktivitetsbaserede udbud?

FOKUS PÅ BEHOV OG RESULTATER

Med funktionsudbud fokuserer vi på jeres behov og den ønskede vare eller tjenesteydelse. Vi skal altså ikke definere delelementer af serviceydelsen på forhånd. I stedet koncentrerer vi os om at definere det forventede resultat. Det er nu op til leverandør at etablere en løsning, der efterlever jeres forventninger og behov. Kort sagt køber vi en effekt af leverandøren frem for ydelser eller aktiviteter. I nogle kontrakter kæder man betalingen sammen med resultatet og baserer denne på en form for resultatafhængig afregning. Dermed skabes et incitament for leverandør til at udvikle optimale tilgange til opgaven og sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse.

FRIHED OG ANSVAR TIL LEVERANDØR

Når vi definerer udbudte opgaver via funktionskrav overdrager vi ikke bare friheden, men også ansvaret for tilrettelæggelsen af opgaveudførelsen til leverandøren. Hermed giver vi leverandøren mulighed for at tilpasse tilgangen til opgaven efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Ansvaret for opgaven gælder i forhold til at overholde de opstillede kvalitetskrav og forventninger, såvel som risici forbundet med opståede udfordringer i løbet af perioden inden for den indgåede kontrakt. Vi undgår ligeledes mange tilkøbsydelser, som normalvis bliver aktuelle, når der identificeres et behov løbende i perioden, som ikke har været specificeret i den oprindelige, aktivitetsbaserede kontrakt.

OPTIMERING AF ØKONOMI OG KVALITET

Funktionsudbud kan være en metode til at sikre, at ressourceudnyttelsen optimeres, og omkostningerne minimeres. Metodefriheden kan have en gunstig effekt for konkurrencen mellem tilbudsgivere og være med til at sikre effektiviseringer gennem en optimeret opgavetilrettelæggelse. Nogle myndigheder har også arbejdet med effektiviseringsmål i funktionskontrakterne. Denne fordel bliver ikke mindre relevant for offentlige myndigheder, som stilles over for krav om effektiviseringer gennem nulvækst eller deciderede begrænsninger af budgetrammerne.

Hvis du ønsker en nærmere drøftelse om mulighederne for gennemførelse af funktionsudbud er du velkommen til at kontakte direktør Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31

Skriv til os

Om os

Professionel rådgiver ved analyse, optimering, udbud og kvalitetssikring

HVEM ER VI?

Dansk Servicerådgivning har mange års erfaring med udbudsområdet. Indenfor serviceområdet er vi toneangivende, for så vidt angår funktionsudbud og formulering af funktionskrav og udfaldskrav.

Vi har derfor også bidraget med vore erfaringer til Udbudsrådets arbejde med en vejledning på facilities management området. (se vejledningen).

Endvidere har vi deltaget i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde med en vejledning i formulering af funktionskrav indenfor praktisk hjælp, madservice, fødevareindkøb, befordring og it-systemanskaffelser (læs mere her).

Du kan besøge vores hjemmeside her.

UDBUDSRÅDGIVNING

Vi rådgiver vore kunder gennem hele udbudsprocessen, lige fra den strategiske fase over udfærdigelse af udbudsmateriale til evaluering af de indkomne tilbud.

Vi lægger os aldrig på forhånd fast på, om et funktionsudbud eller et aktivitetsbaseret udbud er den rigtige løsning, men drøfter dette spørgsmål fra sag til sag med vore kunder.

Vi bidrager til en gennemsigtig proces, hvor alle tilbudsgivere behandles lige, og sikrer at vore kunder får et godt aftalegrundlag samt den fornødne dokumentation for hele processen.

Vore aktuelle udbud kan ses på denne oversigt.

Typisk udbudsproces

1
Behovs-analyse
⏶
2
Kravspe-cifikation
⏶
3
Udbuds-design
⏶
4
Udbuds-proces
⏶
5
Tildeling
⏶

Historisk tidslinie

Dansk Servicerådgivning stiftes
1994
1995
Første udbud gennemføres
Første funktionsudbud gennemføres
2008
2010
Udbud nr. 500 gennemføres
Første kommunale funktionsudbud gennemføres
2013

Facts og milepæle

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
gennemførte udbud
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
elektroniske udbud
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
medarbejdere
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
gazellekåringer

Links

Links vedr. funktionsudbud

Inspirationsmateriale om funktionsudbud

Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

Læs mere her...

Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området

Udbudsrådet

Læs mere her...

Analyse af funktionsudbud

Udbudsrådet

Læs mere her...

Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Udbudsrådet

Læs mere her...

Kontakt os

Vores adresse

dsr-logo-stort copy

Adresse: Dansk Servicerådgivning, Wichmandsgade 5F, 5000 Odense C

Telefon 66 13 33 31

Telefax 66 13 33 75

Send os en mail på d-s-r@d-s-r.dk

captcha